top of page
YMDI1296.jpg

FAQ

V E E L G E S T E L D E  V R A G E N 
( F R E Q U E N T L Y   A S K E D   Q U E S T I O N S )

F A Q: FAQ

I S  J U L L I E   B E G E L E I D I N G
A L T I J D   M E T   G I T A A R   O F
K U N N E N   W I J   O O K
V O O R   E E N   À N D E R  
B E G E L E I D I N G S -
I N S T R U M E N T   K I E Z E N ?

Onze begeleiding is àltijd met gitaar.  Hier maken wij graag het verschil met onze collega’s die toch voor piano hebben gekozen.  We gebruiken ook (indien nodig) vernuftige technologie waardoor het arrangement kan aangedikt worden doormiddel van bv. percussie, loops of partijen die belangrijk zijn voor de vertolking van het nummer.  Dit alles wordt “à la moment” gebruikt, zodanig dat er niets van het live gevoel verloren gaat

K A N  E R  I E M A N D  
V A N  O N Z E   F A M I L I E
O F   V R I E N D E N K R I N G
M E T   J U L L I E  
M E E Z I N G E N / S P E L E N ?

°pretlachje° Dat kan.  Deze mogelijkheid is er voor màx. 1 nummer en op voorwaarde dat het technisch mogelijk is.  Hiermee bedoelen we dat de muzikant in kwestie onze toonaard aankan en dat het om een instrument gaat dat het toelaat zich door 1 micro of 1 kanaal te laten versterken.
Wij voorzien voor de muzikant een repetitie-opname zodanig dat hij/zij zich perfect kan voorbereiden.  Deze persoon moet dan ook op het doorluistermoment aanwezig zijn voor een gezamelijke repetitie.  Op jullie trouwdag verwachten wij dat hij/zij ook op de soundcheck aanwezig kan en zal zijn, zodat wij het geluid piekfijn kunnen afstellen en nog een laatste keer het nummer kunnen doornemen.  Het kan zijn dat jullie ons vragen om een microfoon te voorzien voor de persoon die de ceremonie voorgaat.  In dit geval hebben wij géén extra geluidslijn meer ter beschikking voor de eventuele gastmuzikant.
Maar geen nood!  Als de extra muzikant een absolute noodzaak is voor de ceremonie, dan voorzien wij een extra mengtafeltje voor een meerprijs van 25 euro.
Graag ontvangen wij ook tijdig alle gegevens van onze collega muzikant.

K U N N E N   J U L L I E   O N S
H E L P E N   M E T   O N Z E
M U Z I E K K E U Z E ?

Dat kunnen wij zeker! : )  Muziek is ons vak, dus hier staan we jullie graag in bij a.d.h.v. inspiratielijsten. Wist je dat Dave&ik ook op Spotify afspeelbare 2ROMANCE inspiratielijsten hebben waar je eens in kan duiken?

Z I N G E N   J U L L I E   À L T I J D
S À M E N / 2 - S T E M M I G ?

Hmmm... néén : ) alleen als het past in het nummer.  We maken ons het nummer altijd “eigen” zoals dat heet.  Als het een meerwaarde is in het arrangement, en het is technisch allemaal haalbaar, zingt Dave mee.

K U N N E N   W E   J U L L I E
O P   V O O R H A N D   A L  
E E N S   O N T M O E T E N  ? 
( K E N N I S M A K I N G S
- G E S P R E K )

Persoonlijk contact vinden Dave&ik héél belangrijk.  We zien jullie dan ook graag op het doorluistermoment waar we jullie de première geven van jullie huwelijksmuziek.  Dit is ook de repetitie waar wij alle puntjes op de ï zetten en alle details aangaande de muziek - en de voor ons relevante praktische zaken van jullie huwelijksdag - met jullie doornemen.  Jullie kunnen dan de muziek nog wat bijsturen indien dit nodig zou zijn.  Op het doorluistermoment checken we ook nog even alle gegevens van de contactpersonen, leggen we de timing vast, parkeergelegenheid/bereikbaarheid van de locatie, stroomvoorziening etc..  Geen nood wij hebben een standaard checklist voor jullie.  
Wat wij niét doen, is vanaf het àller begin samenzitten, daarvoor is onze agenda jammer genoeg te klein geworden.  Zijn er prangende vragen? Wij zijn altijd telefonisch of per mail voor jullie ter beschikking.
Uiteraard willen jullie ons al eens op voorhand beluisteren?  Dit kan via de volgende media: Spotify (2romance); Itunes (2romance), onze website, instagram (live), facebook... : )

W I J  W I L L E N  J U L L I E
B O E K E N  V O O R  
C E R E M O N I E  &  R E C E P T I E
É N  M O G E L I J K S  O O K
V O O R  O N Z E  
O P E N I N G S D A N S .
M A A R  D E Z E  S E T T I N G S
V I N D E N  T E L K E N S
P L A A T S  O P
E E N  A N D E R E  P L E K
B I N N E N  D E Z E L F D E  L O C A T I E...
I S  D I T  E E N  P R O B L E E M
V O O R  J U L L I E ?

Dave & ik spelen vaak een ceremonie, met de daaropvolgende receptie + openingsdans.  Dikwijls gaat het hier ook over 2 verschillende locaties.  Het afbreken en terug opstellen - op de nieuwe gewenste plaats - bedraagt zonder verplaatsing ongeveer 30 minuten.
Het is ons al overkomen dat we ons met de wagen naar bestemming 2 dienden te verplaatsen.  Houd dus rekening met een 30-tal minuten afbraak/opstel tijd zonder verplaatsing.  En rekening houdend met dat alles inorde is wat betreft stroomvoorziening,...
Bij voorkeur toch 3 verschillende settings voor ons binnen dezelfde feestlocatie? Dan vragen wij een meerprijs van 75EUR.

W A T  M O E T E N   W I J  
V O O R   J U L L I E  V O O R Z I E N ?

Een geaard stroompunt op minimum 2 meter van onze locatie.
Een overdekte plaats van 5 vierkante meter.  En de nodige plaats om onze geluidsinstallatie te spreiden zodanig dat alle gasten een perfect geluid hebben.  (Meestal is dit geen probleem)
Indien het verzoek van de overdekte plaats niet kan worden ingewilligd 
behouden wij het recht, om bij twijfel niet op te stellen of ingeval van dreiging van regen, onze materialen veilig te stellen.  Een mogelijke oplossing is het voorzien van waterbestendige parasols. Geluidsapparatuur en instrumenten kunnen door regen onherstelbare schade oplopen – waarvoor wij onszelf niét tegen kunnen verzekeren.

H E B B E N   J U L L I E  
V O L D O E N D E  
G E L U I D S M A T E R I A A L
B I J ?

Wij spelen in openlucht makkelijk tot een 150 mensen met ons geluidssysteem.
In een zaal wordt dit dan al gauw tot een 200 mensen.  We zorgen altijd voor een aangenaam volume zodanig dat er op de receptie nog kan gebabbeld worden.
Willen jullie party volume voor meer dan 200 mensen? Dan maken we graag een aangepaste offerte op.

K U N N E N   W I J   E E N  
É X T R A  M I C R O
B I J V R A G E N  
V O O R  O N Z E  S P R E K E R S
T I J D E N S   D E  
C E R E M O N I E ?

Laat het ons weten en wij voorzien met graagte deze extra micro (+ ev. microstatief) voor jullie.

M O G EN  W I J  O N Z E  
O P E N I N G S D A N S  
V R I J   K I E Z E N ,
C A R T E  B L A N C H E ?

Zonder énige twijfel °knipoog° Absoluut!

K A N   I K   E X T R A   N U M M E R S  
B I J V R A G E N  ?

Ja °genietoogjes° Je kàn extra nummers bijvragen voor tijdens je ceremonie.  Kies je een extra nummer uit ons ceremonie-repertoire dan betaal je een surplus van 25EUR/nummer.  Wens je graag een éxtra nummer, carte blanche, voor tijdens je ceremonie/receptie/ 2 openingsdansen/... rekenen wij hier een extra gage aan van 100EUR/nummer.

VRAAG

Geef hier het antwoord op de vraag. Zorg ervoor dat je duidelijk en beknopt schrijft. Zo help je zo efficiënt mogelijk je bezoekers verder. Overweeg om een paar voorbeelden of beeldmateriaal toe te voegen om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de informatie volledig kunnen begrijpen.

bottom of page